Verpleeghuis zonder muren

Het project

In het project ‘verpleeghuis zonder muren’ wordt een concept ontwikkeld waarin verpleeghuiszorg in de thuissituatie wordt georganiseerd, zoveel mogelijk met hulp van technologische innovaties.
Het doel is dat ouderen zo lang mogelijk veilig in hun eigen woning kunnen blijven wonen doordat hun woonomgeving technologische innovaties heeft die dit zoveel mogelijk ondersteunen.

Resultaat voor de cliënt

In dit project wordt gekeken welke technologische innovaties bijdragen aan het welzijn van cliënten en naasten zodat zij zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis kunnen wonen.

Samenwerken?

Vier ouderenzorgorganisaties werken samen om het concept ‘verpleeghuis zonder muren’ te ontwikkelen. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de Hogeschool Utrecht en het ROC (wetenschappelijk- en praktijkgericht onderzoek).
Er wordt samengewerkt met Antonius ziekenhuis voor de digitale aansluiting van de medisch specialistische zorg. Hierdoor kan extra deskundigheid efficiënt worden ingezet en kan opname in het ziekenhuis worden voorkomen.
De resultaten van dit project worden gedeeld in een lerend netwerk waar organisaties op kunnen aansluiten.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Regina Falck r.falck@zorgspectrum.nl

verpleeghuis-zonder-muren-subregio

Deelnemende organisaties: Quarijn, Santé partners, Vecht & IJssel, ZorgSpectrum