Verpleeghuis van de toekomst

Het project

Het verpleeghuis van de toekomst is een ‘field lab’ voor het experimenteren met technologische innovaties die bijdragen aan de verbetering van het welzijn van cliënten (en naasten), arbeidsbesparing, doelmatigheid en de opleiding van medewerkers.
In twee organisaties wordt een hele afdeling ingericht om in de praktijk zoveel als mogelijk te werken met technologische innovaties.

Resultaat voor de cliënt

In dit project wordt gekeken welke technologische innovaties bijdragen aan het welzijn van cliënten en naasten, in de breedste zin van het woord.

Samenwerken?

Het project wordt geïnitieerd door Zorgspectrum en Vecht en IJssel in regio West. Er wordt samengewerkt met Antonius ziekenhuis voor de digitale aansluiting van de medisch specialistische zorg. Hierdoor kan extra deskundigheid efficiënt worden ingezet en kan opname in het ziekenhuis worden voorkomen.
De resultaten van dit project worden gedeeld in een lerend waar organisaties op kunnen aansluiten.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Yvonne van Kemenade (projectleider) yvankemenade@wxs.nl

9.-verpleeghuis-van-de-toekomst-subregio

Deelnemende organisaties: Vecht en IJssel, Zorgspectrum, Antonius Ziekenhuis