ONZe + ketenpartners

Het project

In het project ONZe bundelen ouderenzorgorganisaties in Zuidoost Utrecht hun krachten in een netwerk waar professionals de zorg voor ouderen in de eerste lijn organiseren. Met de ketenpartners willen we - in het kader van de juiste zorg op de juiste plek - het aantal opnamen (permanent en tijdelijk) verminderen. Door vroegtijdig te signaleren en de samenwerking in de driehoek huisarts, specialist ouderen geneeskunde en specialisten uit het ziekenhuis te verbeteren, is de verwachting dat (crisis)opnamen kunnen worden voorkomen. De VVT-instellingen in regio Zuid-Oost hebben inmiddels een samenwerkingsovereenkomst waarin de specialisten ouderengeneeskunde en psychologen samen het Ouderengeneeskundig Netwerk Zuid-Oost eerste lijn (ONZe) vormen. De specialisten ouderengeneeskunde gaan in het najaar actief de huisartsen bezoeken. De volgende stap vanuit dit project, is het nader vormgeven van de samenwerking met het ziekenhuis.

Resultaat voor de cliënt

Door een verbeterde samenwerking tussen huisarts, specialist ouderengeneeskunde en specialisten in het ziekenhuis is de verwachting dat crisisopnamen kunnen worden voorkomen.

Samenwerking

De ouderenzorgorganisaties in Zuidoost hebben het netwerk gereed!
Nicolet Groen (MediColebv), is projectleider van de contactpersonen van dit project.
Aan het project werken specialisten ouderengeneeskunde van de volgende VVT-organisaties mee:
Charim, 0800-0711
Silverein, 030-2289050
Accoladezorg, 030-6973400
QuaRijn, 0343-474849
Warande, 030-6928526

Voor dit project wordt kennis en ervaring, die is opgedaan in de regio Utrecht en het vergelijkbare project ONUe, gebruikt.

weyond_projecten_dieptepagina_project_07_subregio_500x317

Deelnemende organisaties

VVT-organisaties Zorggroep Charim, Accolade Zorg, QuaRijn, Silverein en Warande, Unicum huisartsen en het Diakonessen ziekenhuis.

Contactpersoon

Nicolet Groen (MediColebv) – nicolet@medicolebv.nl

Startdatum project

01-07-2022

Einddatum project

01-01-2023

Status van het project:

Actief
 • Actief
  • Intensiveren contacten specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en psychologen met de huisartsen in regio Zuid-Oost Utrecht
  • Samenwerkingsovereenkomst deelnemende instellingen op 17 mei 2022 getekend
  • Aanscherpen procedures en samenwerkingsafspraken (Denk hierbij aan eenduidige werkwijze bij huisartsen, (telefonische) consultatie, doorlooptijden van consult tot verslag)
 • Volgende fase
  • Samenwerkingsovereenkomst ONZe met Unicum
  • Bezoeken van de huisartsen

Relevante downloads

Wie zijn bereikt of betrokken in dit project:

 • 5 VVT-instellingen
 • 10 Specialisten ouderengeneeskunde
 • 2 Verpleegkundig specialist
 • 5 Psychologen
 • 1 Regio-organisatie van de huisartsen, Unicum (regio ZOU)