ONUe

Onder de naam ONUe hebben specialisten ouderengeneeskunde en psychologen van V&V organisaties de handen ineengeslagen om de zorg voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn te organiseren. Naast hun werk in verpleeghuizen behandelen zij cliënten in de eerste lijn in aanvulling op de huisartsgeneeskundige zorg. Met de samenwerking is ONUe één centraal aanspreekpunt voor andere zorgverleners.

Wat is het resultaat voor de cliënt

Door ONUe krijgen cliënten de juiste zorg op de juiste plek. Via de huisarts wordt wanneer nodig hulp ingeschakeld van een specialist. Hierdoor zijn ziekenhuisopnames en doorverwijzingen naar een specialist in het ziekenhuis zijn minder frequent noodzakelijk en worden voorkomen crisissituaties of sneller opgelost.
ONUe leverdt daarnaast een een bijdrage aan het versoepelen van een eventuele doorstroom richting opname binnen de WLZ en het voorkomen van verkeerde bedproblematiek.

Samenwerken?

ONUe is gestart in Utrecht Stad en wordt in 2021 verbreed naar Utrecht West. Teven wordt in 2021 in regio Eemland en Zuidoost ook verkend of dit project naar deze regio’s kan worden verbeed.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Ellen de Mulder (projectleider) edenmulder@chellenge.nl

weyond_projecten_dieptepagina_project_06_subregio_500x317

Deelnemende organisaties: AxionContinu, Careyn, De Rijnhoven, Vecht en IJssel