ONEe

Project

Verkenning of de ouderenzorgorganisaties in Eemland hun krachten kunnen bundelen in een netwerk waar professionals (Specialisten Ouderengeneeskunde, psychologen, verpleegkundig specialist etc) de zorg voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn te organiseren. Naast hun werk in verpleeghuizen behandelen de professionals cliënten in de eerste lijn in aanvulling op de huisartsgeneeskundige zorg. Dit project heeft de werktitel ONEe: Ouderengeneeskundig Netwerk Eemland eerstelijn.

Resultaat voor de cliënt

Door expertise op het gebied van ouderenzorg goed in de eerste lijn te organiseren krijgen cliënten de juiste zorg op de juiste plek. Via de huisarts wordt wanneer nodig hulp ingeschakeld van een specialist. Hierdoor zijn ziekenhuisopnames en doorverwijzingen naar een specialist in het ziekenhuis zijn minder frequent noodzakelijk en worden voorkomen crisissituaties of sneller opgelost.
ONEe zou daarnaast een bijdrage kunnen leveren aan het versoepelen van een eventuele doorstroom richting opname binnen de WLZ en het voorkomen van verkeerde bedproblematiek.

Samenwerken?

De ouderenzorgorganisaties in Zuidoost zijn bezig met een verkenning om dit te organiseren. Hierbij benutten zij de kennis en ervaring die is opgedaan in regio Utrecht en vergelijkbaar project ONUe.
Er is nog geen contactpersoon voor dit project.

8.-one-subregio_500x317

Deelnemende organisaties: Beweging 3.0., King Arthur Group, De Haven, Accolade, Amaris zorggroep, Silverein